Hirdetés
 

Enterprise Information Management II.

PDF
Nyomtatás

biemmage000.jpgA Data Integrator, az univerzumok tervezéséhez használt Designer, illetve a riportáló eszközöknél már láttuk, hogy a bemutatott meta-adat kezelés révén a meta-adatokból való információkinyerés az SAP BusinessObjects XI esetében nem korlátozódik egy eszközre, vagyis a releváns információk minden szinten kinyerhetők.

DATA FEDERATOR

Számos esetben merül fel az igény arra vonatkozólag, hogy az adattárházban fellelhető adatokat külső adatforrásokból származó információkkal kapcsoljuk össze. Ideális esetben erre SAP BusinessObjects univerzumot építünk és a végfelhasználók ezt használhatják ad-hoc vagy standard riport készítéséhez. Nem jelent gondot, ha az igény csupán néhány külső táblára vagy adatállományra terjed ki. Ebben az esetben az SAP BusinessObjects által nyújtott reporting megoldások könnyen áttekinthetőek, a végfelhasználók számára is jól használható megoldást nyújtanak. Ha azonban komplexebb feladatról van szó és a feladat megoldására szánt idő kevés, a virtuális adatintegrációt megvalósító eszköz a legmegfelelőbb, melynek fedőneve: BusinessObjects Data Federator.
Az eszköz nem csak a fentebb felvázolt problémára nyújt megoldást, hanem megnöveli a több adatforráson futtatott riportok és lekérdezések teljesítményét is, ezáltal lerövidítve a futásidőket. A Data Federator használatával megvalósított virtuális adatintegráció révén biztosítható:

 • A gyors adatintegráció,
 • a nagy teljesítményű, gyors, igény szerinti adathozzáférés,
 • a megbízhatónak minősített adatok valós idejű hozzáférése.

  bieim02.jpg


A gyors adatintegráció megvalósítását segíti, hogy az új adatforrások integrálása, ill. a változások életbe léptetése rendkívül rövid idő alatt elvégezhető. A szabályok és a források hozzárendelése az SAP BusinessObjects univerzumhoz SQL parancsok és bonyolult transzformációk alkalmazása nélkül is lehetséges.
A nagy lekérdezési teljesítmény és az azonnali adatelérés révén a több adatforrásra épülő lekérdezések és riportok rövidebb idő alatt futnak le. A Data Federator lekérdező motorját oly módon optimalizálták, hogy az a lehető legegyszerűbb lekérdezéseket használja, minimalizálja az adatforgalmat és ennek eredményeként az adatok akár a memóriában, akár „offline" adatbázisokban is tárolhatók legyenek.
A megbízhatónak minősített adatok valós idejű hozzáférése érdekében a Data Federator felgyorsítja az adattárházon kívül található adatok elérését és a megadott szabályok alapján az adatok tisztítását valós időben végzi el. Az adatok biztonságát a megfelelő titkosítási algoritmusok használatával, ill. a sor és oszlop szintű jogosultsági beállítások révén biztosítja.
A felsorolt tulajdonságai révén a Data Federator nem csak a riportálási feladatok támogatására, hanem akár migrációs vagy komplexebb portál publikációs feladatok elvégzésére is alkalmas.

BUSINESSOBJECTS RAPID MARTS

A BusinessObjects Rapid Marts olyan előre elkészített megoldásokat tartalmaz, melyek megoldják a vállalatirányítási rendszerekben található adatok integrációját. Használatával gyorsan és hatékonyan nyerhetők ki döntéstámogató információk. A támogatott ERP rendszerek: az SAP, az Oracle (PeopleSoft és J.D. Edwards) és a Siebel. A Rapid Marts segítségével egyedi fejlesztések nélkül is kiaknázhatók a fent említett rendszerekben tárolt információk, azokból rövid idő alatt önálló adatpiacok építhetők, ezáltal is rengeteg időt és költséget spórolva.
A Rapid Marts megoldások a forrásadatokat első körben változtatások nélkül, ún. staging terültre töltik. Az itt tárolt alapinformációk jól használhatóak a későbbiekben az egyedi igények kielégítésére is, hiszen ezek felhasználásával és tetszőleges transzformációk alkalmazásával egyedi adatpiacok is építhetők.

META-ADAT KEZELÉS

Jellemző probléma, hogy a meta-adatok szétszórva lelhetők fel. Egy részüket különböző ETL eszközök kezelik, más részük pedig különféle modellező eszközökben található meg és akkor még nem is beszéltünk a magukból az adatbázisokból kinyerhető információkról.

Metadata Manager

A Metadata Manager a meta-adatok központosított kezelését, valamint több forrásból való összegyűjtését biztosítja. A központosított meta-adat kezelés legnagyobb előnye, hogy így könnyedén biztosíthatók a következő, korábban a Data Integratorral kapcsolatban - részben már - ismertetett funkciók:

 • Meta-adat integráció, konszolidáció
 • Felhasználás nyomon követése a meta-adatokon keresztül
 • Függőség vizsgálat, az információáramlás útjának feltérképezése
 • SAP BusinessObjects univerzumba való exportálás

  bieim03.jpg


A meta-adat integráció, konszolidáció biztosítja, hogy a szétszórtan fellelhető meta-adat információk egy központi, relációs repositoryban kerüljenek tárolásra. Ez tartalmazza a különböző adatbáziskezelő-rendszerekből, ERP (Enterprise Resource Planning) katalógusokból, modellező eszközökből (pl. ERWin, PowerDesigner), ETL és BI eszközökből származó meta-adat információk (pl. BusinessObjects univerzumok) központi tárolását, kezelését. Mindez kiegészül a meta-adatok változáskezelésének (verziók, változatok megkülönböztetése) lehetőségével, a többnyelvűség támogatásával és a hatékony kereshetőséggel.
Az eszköz lehetőséget nyújt különböző felhasználási statisztikák elkészítésére is, így könnyen megállapítható, hogy mely riportokat használják a legtöbbet vagy a legkevesebbet a felhasználók, az adattárház mely tábláiból kérdeznek le adatokat a legtöbbször vagy éppen mely adatforrás minőségével van a leggyakrabban probléma. Mindezen kérdések megválaszolásához előre elkészített riportok állnak rendelkezésre, ill. az egyedi riportok készítését egy a BusinessObjects által elkészített univerzum támogatja.

COMPOSER

A Composer webes alkalmazás az ETL folyamatok hatékony megtervezésében és kivitelezésében nyújt segítséget. Használatával jelentős mértékben javítható az elkészítendő ETL folyamatok minősége:

 • Megbízható ETL tervek
 • Projekt dokumentáció-előállítás és közös tervezés
 • Jobok generálása, az elkészült jobok ellenőrzése

Az adattárházak ETL folyamatainak tervezésekor a legtöbb problémát a forrásrendszerek megfelelő beazonosítása és a forrásrendszerek egyes adatmezőinek az adattárház megfelelő mezőihez való hozzárendelése, ill. a megfelelő transzformációk meghatározása jelentik.
A Composer segít mindezen problémák megoldásában azáltal, hogy gondos, könnyen átlátható és ellenőrizhető ETL tervek elkészítését teszi lehetővé. A fejlesztők számára többek között biztosítja azt is, hogy megismerhessék a forrásrendszerek struktúráját és ellenőrizhessék az ott tárolt adatok minőségét is, így az adatminőséget érintő problémák már az első betöltések előtt felderíthetők.

Ferencz Gergő - A szerző értékesítési menedzser, BusinessObjects területen. 2006 óta foglalkozik a BusinessObjects Üzleti Intelligencia rendszerrel. Az üzletfejlesztés mellett szakterületei: BusinessObjects oktatás, tanácsadás.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)