Hirdetés
 

Enhancement koncepció

PDF
Nyomtatás
ehpic.jpgAz ügyfélelégedettség meghatározó tényezője a költséghatékonyság. A verzióváltás (upgrade) sokszor extra költségekkel jár. Ezen költségek minimalizálása érdekében fejlesztette ki az SAP azt a keretrendszert, amelyet Enhancement Framework-nek hívnak és lehetővé teszi az Enhancement Package-ek használatát.

Az Enhancement Framework egy új technológia, mely az üzleti igényekhez igazítja az SAP termékeit. Ha egy SAP ügyfél módosítani, vagy bővíteni szeretne egy funkciót, akkor ezt az Enhancement Framework-ön keresztül teheti meg, mellyel így kézbentarthatja változtatásait, szemben a hagyományos módosítással. A keretrendszer az SAP NetWeaver 7.0 (2004s) verziótól érhető el és integrálva van az ABAP Workbench-be (Enhancement Information System).

Enhancement framework

Az Enhancement koncepció megvalósításának technikai hátterét az Enhancement Framework biztosítja. Eredetileg az SAP ERP 6.0 (mySAP ERP 2005) részeként mutatták be, melyben az SAP ERP magjába integrálták az SAP Industry Solutions-öket (IS). Így az összes IS az ERP rendszerbe került, több tízezer enhancement options és a hozzá tartozó implementációkkal együtt.

Az Enhancement Framework-ön keresztül az SAP standard szoftvereit, úgy lehet az egyedi igényekhez igazítani, hogy azok egy későbbi verzióváltás során nem változnak meg. Továbbá csökkenti a verzióváltás utáni felülvizsgálatot igénylő (enhancement adjustment) objektumok számát, így csökkentve a költségeket (TCO). A kódok lecserélését és bővítését teszi lehetővé, anélkül, hogy módosítani kéne azokat. Ennek technikai megvalósítását az úgynevezett enhancement-ek biztosítják, melyek a korábbi hagyományos módosításokkal ellentétben, már önálló objektumokként kezelhetők. Ennek köszönhetően számos előnnyel rendelkeznek, például dokumentációt lehet hozzáfűzni, továbbá követhetővé válik, hogy kik és milyen változtatást csináltak az egyes objektumokon.

Azt a helyet, ahol az objektum bővíthető, enhancement options-nek hívják és erre, mint egy kampóra lehet az enhancement implementation element-eket felakasztani. Így nem módosítják azt az objektumot, melyet bővítenek, hanem hozzáfűznek egy enhancement-et.

enho01.jpg

Tehát nem lehet egy Repository objektumot bárhol bővíteni, csak oda lehet enhancement-et beszúrni, ahol enhancement option van. Függ az option típusától, hogy milyen enhancement implementation illeszthető be. Az enhancement definíciójának és implementációjának különválása eredményeként az enhancement a megadott pozícióban kerül feldolgozásra, de nem része a bővített egységnek. Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy egy objektumot módosítás nélkül illesszünk hozzá. Az egyetlen változtatás a forráskódban, az a kampó (enhancement option) helyének megadása, ahova az enhancement kerül.

Enhancement implementációkat különböző fejlesztési rétegekben hozhatunk létre.

 enho02.jpg

Egy enhancement option, melyre az enhancement kerül, verzióváltáskor (vagy support package telepítéskor) eltűnhet vagy megváltozhat, melynek kezeléséhez a SPAU_ENH tranzakció nyújt segítséget. Az enhancement-ek környezetében történt változások kezelésére használható. A beállításra (adjustment) váró enhancement-ek listáját jeleníthetjük meg. Minden ilyen státuszú objektumot felül kell vizsgálni, hogy a környezetében történt változás igényeli-e az enhancement változtatását vagy nem.

A következő enhancement technológiák érhetők el az Enhancement Framework-ből:

• Class Enhancements
• Source Code Enhancements
• Function Group Enhancements
• Kernel-BAdI Enhancements

A Source Code Enhancement-nek (vagy Source Code Plug-In) két típusát különböztetjük meg:

· Imlicit enhancement option
· Explicit enhancement option

Az ABAP rendszerben az implicit enhancement options-ök automatikusan elérhetők bizonyos előre definiált helyeken.

 enho03.jpg

Az explicit enhancement options-t a forráskód speciális soraihoz helyezi el az SAP, de a partnerek is elhelyezhetnek a saját kódjukban ilyeneket. Két fajtája létezik:

• enhancement-point
• enhancement-section

Az enhancement-point pluszt ad a kódhoz, míg az enhancement-section lecserél bizonyos sorokat. Ha implementálva van és a hozzá rendelt kapcsoló aktív, akkor az eredeti kód helyett az enhancement-section-ben implementált kód hajtódik végre. Egyszerre csak egy aktív implementációja lehet egy enhancement-section -nek, ugyanakkor egy enhancement-point -nak egyszerre több is.

Switch Framework

Az enhancement-eket a Switch Framework-ön (SFW5) keresztül tudjuk aktiválni. Egy enhancement-nek csak akkor van hatása, ha a csomag (package), amelyben az enhancement komponenst definiáltuk, a Switch Framework aktivált kapcsolójához (switch) van rendelve.

Enhancement Package

Enhancement Package-ek és a Business Function-ök jelentősen leegyszerűsítik a bevezetéseket és az új fejlesztések használatát.

A Enhancement Package-ek az SAP ERP alkalmazásokhoz (SAP ERP 6.0; ECC 600-tól), új és továbbfejlesztett szoftver komponenseket tartalmaznak, melyeket moduláris egységekbe foglalnak (Business Function Set). Használatukhoz és aktiválásukhoz nem kellenek átfogó projektek és az évente frissített csomagok az SAP ERP-t használó ügyfelek számára ingyenesek.

Az Enhancement Package koncepció lényege, hogy a szoftver magja (ECC 600) nem módosul, így változatlan marad az új funkciók és technikai továbbfejlesztések aktiválása után is.

A technológia lehetővé teszi, hogy külön „telepítsék" az igényelt új fejlesztéseket a többitől és rugalmasan optimalizálják a választott üzleti folyamatokat a kapcsolók (switch) használatával. A Enhancement Package-el az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó új fejlesztéseket és továbbfejlesztéseket lehet használatba venni. Az üzleti funkciókon (Business Function) keresztül akkor aktiválhatók az egyes funkciók, amikor erre szükség van. A meglévő funkciók nem változnak, csak bővülnek.

Egy Enhancement Package lehetőséget teremt a benne implementált funkciók használatára. Az aktivált funkciók beállítják a hozzájuk tartozó kapcsolókat (switch), melyek a csomagokon keresztül aktiválják az objektumokat, biztosítva az adott funkció használatát. A már aktivált funkciókat deaktiválni nem lehetséges.

Végső soron a korábbi SAP rendszerekben a programok módosítása bár jelentős rugalmasságot biztosított, de jelentős többlet munkát adott a verzióváltás során. Az új technológia többek között erre ad megoldást, mely az enhancement-eken keresztül biztosítja a kód változtatását. Ugyanakkor alapot teremt egy rugalmasan összeállítható üzleti szofver felépítésére, mely a bővülő igények egyszerűbb kielégítését teszi lehetővé.

A szerző SAP CRM technikai és funkcionális tanácsadással, illetve a CRM Web Client UI fejlesztésével foglalkozik.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)