Hirdetés
 

A SAP NetWeaver Java: Software Composition

PDF
Nyomtatás

sapjv301.jpgAz elmúlt négy hónapban a Tudásmorzsák cikkein keresztül megismerhettük az SAP szolgáltatásorientált architektúra kialakítására alkalmas termékeit (SOA cikksorozat 1, 2, 3), illetve a Java platformra épülő új eszközöket (Java cikksorozat 1, 2, 3). A címben szereplő „Composition" az ezen területek együttműködéséből létrejövő új metodológiát takarja - a szolgáltatásorientált architektúrában elérhető szolgáltatások építőkocka jellegű felhasználásával, azok grafikusan megjelenített modelleken keresztüli összeállításával történő alkalmazásfejlesztést.

A Composition gyakorlati megvalósítása az SAP termékportfoliójában a SAP NetWeaver Composition Environment nevet kapta. Ez az eszköz a korábbiakban már ismertetett Java alapú eszközökre (SAP NetWeaver Java alkalmazásszerver, SAP NetWeaver Development Infrastructure) épül, és a Composition metodológia számos területén nyújt támogatást.
Mik is ezek a területek?

Service Composition

Mint az már említésre került, a Composition legfontosabb jellemzője a már meglevő szolgáltatások új kombinációkban történő újrafelhasználása. Mindehhez szükséges, hogy a meglevő szolgáltatások a szolgáltatásorientált architektúra előírásai alapján elérhetőek legyenek, illetve új szolgáltatáskomponensek létrehozására is lehetőség nyíljon.
Amint azt korábban megtudhattuk, az SAP szoftverekben fellelhető szolgáltatások túlnyomó része elérhető az SAP szolgáltatásorientált architektúrájában, így most már csak azok összekapcsolása, és az esetlegesen létrehozandó új komponensek létrehozása lehet feladat.
Ezt a feladatot a SAP Composite Application Framework látja el, mely lehetővé teszi:

  • új szolgáltatáskomponensek létrehozását
  • meglevő szolgáltatáskomponensek fellelését és összekapcsolását, új, magasabb szintű funkcionalitást elérhetővé tévő szolgáltatáskomponensek létrehozása érdekében.

Mindezen funkciókat a Composite Application Framework grafikusan megjelenített modelleken keresztül teszi elérhetővé, ahogy az alábbi ábrán látható példa is mutatja:

sapjv302.jpg

A példa kedvéért újonnan létrehozott szolgáltatáskomponenst reprezentáló ábrán egy külső cégtől érkező munkavállalók belépését lehetővé tevő szolgáltatáskomponens (EmployeeRollIn) látható. Ennek a komponensnek két üzleti objektummal (Business Object) van kapcsolata, melyek lehetővé teszik, hogy az adott munkavállalót delegáló céget, illetve a hozzárendelés jóváhagyását rögzítsük. A kép alján pedig újrafelhasznált, a SAP Business Suite által elérhetővé tett szolgáltatások közt a valóságban is megtalálható szolgáltatáskomponensek találhatóak.

UI Composition

Amennyiben sikerrel kialakítottuk szolgáltatáskomponensek összekapcsolásával a megvalósítani kívánt funkcionalitást, úgy a következő lépést azok felhasználók számára elérhetővé tétele jelenti.
Az SAP ezen célt szolgáló eszköze a Visual Composer nevet kapta. A Visual Composer lehetővé teszi különféle technológiákon (Web dynpro, Adobe Flash) alapuló felhasználói képernyők összekapcsolását szolgáltatáskomponensekkel, hogy ezáltal egységes felhasználói élményt nyújtó felhasználói felületek legyenek létrehozhatóak. A Visual Composer az elsődleges fejlesztőeszközön, a NetWeaver Development Studio-n kívül webes felületen is elérhető, még könnyebbé téve alkalmazások ad-hoc, Composition metodológián alapuló létrehozását.

sapjv303.jpg

A fenti ábra egy időjárás-információs alkalmazás felhasználói felületének modellje a Visual Composer-ben. A zöld elemek a felhasználói képernyőket reprezentálják, rájuk kattintva a képernyők elrendezése is közvetlenül szerkeszthető. A kék elemek pedig a szolgáltatásorientált architektúrába illeszkedő, előre elkészített szolgáltatáskomponenseket reprezentálják.

Process Composition

A Service és UI Composition eredményeképp tehát alkalmazásokat hozhatunk létre, melyek különböző elérhető szolgáltatásokat kapcsolnak össze, és azokat felhasználói felületeken keresztül elérhetővé teszik egy felhasználó számára.
Mi lehet a következő lépés? Egy vállalati szervezet fő jellemzője, hogy egyének együttműködésén alapul. Logikusnak látszik tehát, hogy az előzőekben létrehozott alkalmazásokat ismét mint komponenseket kapcsoljuk össze egymással értékteremtő vállalati folyamatokat hozva létre.
Ennek megvalósítására a SAP termékportfolióban a SAP NetWeaver Business Process Management (SAP NW BPM) eszköz szolgál. Az SAP NW BPM segítségével grafikus modelleken keresztül építhetőek fel több alkalmazásösszetevőt igénybe vevő komplex üzleti folyamatok. Ezekben a folyamatokban tetszés szerint kombinálhatóak automatizált, illetve emberi beavatkozást igénylő lépések. A folyamatokban részt vevő szereplők számára pedig a feladatok egységes feladatlista képében jelenhetnek meg. Mindezen felül az üzleti folyamatok nem csak a folyamatleírásokon keresztül változtathatóak. A SAP NetWeaver Business Rules Management (SAP NW BRM)lehetővé teszi a vállalati folyamatok más aspektusokból történő egységes kezelését. A SAP NW BRM lehetővé teszi például, hogy egyetlen beállítás megváltoztatásával az összes rendeléseket érintő vállalati folyamatban jóváhagyást írjunk elő egy bizonyos összeg fölötti beszerzésre.
A könnyebb megértéshez álljon itt egy példa, hogy jelenik meg egy egyszerűbb folyamat az SAP NW BPM-ben:

sapjv304.jpg

Ez a diagram egy szabadságkérelem folyamatát modellezi, némileg leegyszerűsítve. A diagramon belül azon elemek, melyek a bal felső sarokban egy ember alakot viselnek reprezentálják az emberi beavatkozást igénylő lépéseket (kérelem létrehozása, elbírálása, stb.). A fogaskerekekkel jelölt elemek az automatikusan végrehajtott lépéseket jelölik (kérelem rögzítése, stb.). A függőleges befoglaló négyzetek reprezentálják a folyamatban részt vevő különböző szerepeket (alkalmazott, projektvezető, stb.). Az egyéb elemek a folyamatlogika leírásához szükségeltetnek (elágazások, döntések)

Composition Perspective

A fenti eszközök által létrehozott komponensek végül tehát egy egységes vállalati alkalmazássá állnak össze, melyek megjelenítése a NetWeaver Developer Studio-ban a Composite Perspective eszközzel lehetséges. Az alkalmazást felépítő szolgáltatáskomponensek itt funkciójuknak megfelelően csoportosítva, egységes nézetben tekinthetőek át.

sapjv305.jpg

A fenti diagramon egy egyszerűbb alkalmazás látható, amely nem tartalmaz folyamatokat, és a Portál integrációhoz szükséges alapértelmezett definíciókat sem (bár erről a későbbiekben természetesen integrálható folyamatokba, vagy a Portálba).

A jövő

Az eddig felsorolt eszközökkel tehát létrehozhatóak alkalmazások a Composition metodológiával. Ezen eszközök túlnyomórészt (a Visual Composer kivételével) jelenleg csak az SAP fejlesztőeszközén, a NetWeaver Developer Studio-n belül elérhetőek. Adódhatnak azonban olyan igények, amikor egy egyszerűbb alkalmazást szeretnénk létrehozni már meglevő, újrahasznosítható képernyőelemekből. Ez a fajta helyben történő alkalmazás a Situational Composition nevet kapta az SAP terminológiájában. S bár a fentiekben felsorolt jelenleg is elérhető SAP alkalmazásokkal ez nem megvalósítható, ezen következő nagy lépés a Composition metodológia kiteljesítése felé hamarosan megtörténik. Stay tuned (for Eventus;)!

Összefoglaló

A Composition metodológiát támogató SAP eszközök a vállalati alkalmazások fejlesztésének új dimenzióját nyitják meg. Segítségükkel az ilyen alkalmazások könnyen áttekinthető modellek formájában hozhatóak létre és tarthatóak karban. A jelenleg is SAP-ra alapozó válalati környezetekben ráadásul mindez a már meglevő infrastruktúra szolgáltatásorientált architekturának megfelelő módon történő újrahasználásával történhet meg. A fejlődés pedig nem áll meg az alkalmazásfejlesztés módszertanának magasabb szintre emelésével. A jövőben az újrafelhasználható komponensek felhasználásával készített alkalmazások létrehozása nem csak a fejlesztők privilégiuma lesz: a Situational Composition segítségével mindez lehetővé válik majd az üzleti felhasználók számára is.
Természetesen ez a technológia (egyelőre a Situational Composition kivételével) ki is próbálható: a SAP NetWeaver Composition Environment 7.1-es verziójának időkorlátos változata a SAP fejlesztői közösségének honlapján letölthető:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-composition?rid=/library/uuid/00846edd-355b-2b10-f38c-df94ec96eb74

A Composition metodologiával és az SAP által kínált eszközökről további információ ugyancsak a fejlesztői közösségi oldalon érhető el:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-composition

A SOA és Java technológiákat bemutató sorozat ezen fejezettel véget ért. Reményeim szerint sikerült átfogó képet adnom ezen technológiák jelenlegi állásáról és elképzelt jövőjéről az SAP vonatkozásában.
Az esetleges további kérdések megválaszolásához segítséget nyújthat az SAP NetWeaver honlapja a http://www.sap.com/platform/netweaver/index.epx, illetve örömmel várom az esetleges észrevételeket, megjegyzéseket, kérdéseket a kapcsolódó fórumon.

A szerző, Faludi Gábor 2005 óta az SAP munkatársa. Jelenleg az SAP Labs keretein belül Enterprise SOA és Java alapú kompozit alkalmazások létrehozására irányuló projektekben Architektként tevékenykedik.
Főbb szakterületei: Enterprise Services Oriented Architecture, Java, Kompozit alkalmazások, Üzleti folyamat modellezés, Szoftverbiztonság.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)