Hirdetés
 

SAP Enterprise Portal

PDF
Nyomtatás

A portál technológiák már a 2000-es évek óta elég jelentős szerepet játszanak az IT világában. A közös cél, az egymástól elszigetelt alkalmazások közös platformra való hozatala, és a felhasználó számára való személyre szabottság volt.

A világháló kétségbevonhatatlanul gyors fejlődése révén a webes felhasználói felületek evidensé váltak. A megnövekedett információigény, jogosultságkezelés, dinamikus tartalom, interaktivitás stb. megkövetelték a 90-es évek honlapjainak megreformálását. Így a szoftvervilág egymás után kezdte el gyártani a különböző portál megoldásokat, melyek struktúrájukban, alapműködésükben hasonló elveket vallanak.

Lépést tartva a kor kihívásaival az SAP AG. egy külső cég felvásárlása révén,  kialakította a saját megoldását az SAP Enterprise Portal-t. A következő részekben leegyszerűsített formában mutatom be a főbb funkcionalitásokat és személyes tapasztalataim alapján megosztok egy két tippet és trükköt a kulisszatitkokból.   

Minden egy helyen?

A portál nem csak a külső kommunikáció része, hanem a belső információmenedzsment egyik alapköve is. Még manapság is vannak, akik úgy gondolják, hogy a portál a külső ügyfelek számára készült információforrás, de ki kell hogy ábrándítsam őket, mert bizonyos esetekben egy egyszerű honlap tökéletesen megfelel külső arculatnak, míg a vállalat belső portálján a gyártásvezérléstől, az értékesítésen keresztül az adattárházból lekért riportokig, mindent egy helyen jelenik meg.

És most pillantsunk bele egy ilyen rendszer technikai sajátosságaiba! 

Személyre szabhatóság

Az egyes információk egyes felhasználókhoz személyesen rendelhetők hozzá, így érhető el a legoptimálisabb Tudásmenedzsmentet. Az információ rendezve, megszűrve közvetlenül, ahhoz a munkatárshoz jut el, akinek a munkájához szükséges, mindez egy hozzáférési ponton keresztül. 

 

sapep001.jpg

Információgyűjtés:

Egy felhasználónak a munkája sikeres elvégzéséhez, több helyről kell összeszednie az információkat, illetve több alkalmazást is egyszerre kell, hogy futtasson. Ez azt eredményezi, hogy egy időpillanatban több rendszerbe, több számitógépes alkalmazásba kell bejelentkezzen.

Vegyünk egy életszerű példát:

Adott egy középvállalatnál egy titkárnő. Feladatai ellátásához a következő feladatokat kell elvégeznie:

  • Outlookban levelezni
  • Interneten repülőjegyet foglalni
  • CMR rendszerben karbantartani a ügyfelekre vonatkozó adatokat
  • Egy másik háttérrendszerben a határidőnaplót nyilvántartani.
  • Stb..

Ha mindennek eleget szeretne tenni, akkor az összes alkalmazást meg kellene nyitnia és külön-külön kezelnie. Mindegyik háttérrendszerhez külön-külön felhasználónév és jelszó szükséges.

Ezen problémák feloldásához és optimalizálásához a Portál biztosítja azt a lehetőséget, hogy automatikusan hozzákapcsolódik a hátsó rendszerekhez és a megfelelő információkat megjeleníti a portálon.

Szerepkörök

A szerepkörök az egyes felhasználók kategorizálását valósítják meg bizonyos szempontok szerint. Kinek milyen információra van szüksége? Milyen adatokhoz van hozzáférési joga? Milyen formában jelenik ez meg? stb. 

sapep002.jpg

Mint a képen is látható különböző felhasználóknak, különböző információkra van szükségük.

A Portál mindezeknek eleget tesz, azonosítja a rendszerbe belépő felhasználót, és a hozzá rendelt szerepnek megfelelően jeleníti meg a személyre szabott információt. A titkárnő a fent említett programjait láthatja egy-egy iView-ban. A menedzser kimutatásokat, értékeléseket kaphat a cég helyzetéről, az ügyfelek egy általános tájékoztatót a cégről.

A channel management részeként a cég partnerei kaphatnak egy-egy belépési azonosítót, mely segítségével egy korlátozott hozzáféréshez jutnak az anyacég rendszerében.

Így a portálra belépve hozzájuthatnak saját profiljukhoz, és ezen keresztül kommunikálhatnak a céggel. ( Pl. rendelés felvétel, csomag nyomkövetés, dokumentumok kezelése stb.. )

Szerkezet

A portálon lehetőség nyílik adatok megjelenítésére különböző adatforrásokból, melyek úgynevezett iView-kon keresztül jelennek meg az oldalon. Az iView egy olyan megjelenítési konténer, mely tartalmazhat dokumentumokat, e-maileket, más weboldalt, ABAP-, Java alkalmazásokat vagy média file-okat. Az iView a portál felépítésében a legkisebb építőkockát reprezentálja.

A következő képen látható a Portál 3 fő része:

sapep003.jpg

Fejléc

A fejléc a portál azon része, amely pozíciójában alapbeállítás szerint fix, tehát az aloldalak közötti váltogatás közben nem változik. Ez tartalmazza a felső címrészt, mely a cég logóján kívül, az üdvözlőszöveget, a segítséget, a személyreszabást és a kijelentkezési linket foglalja magába.

„TLN top-level navigation"  boksz tartalmazza navigáció első két szintjét az elsődleges és másodlagos menüsort.

iPanel

Az iPanel terület a portál azon része, ahova a további navigációs linkeken kívül (detail navigation), a felhasználó személyreszabott eszköztára jeleníthető meg. Pl. kedvenc linkek, szavazás, stb..

Tartalmi rész (Content Area)

Ez a terület a tartalom megjelenítésére szolgál. Alapvetően egy oldal (Page) objektumot jelenít meg, melyen belül az iView-k szolgáltatják a tartalmat.

Az oldalak elkészítésénél lehet definiálni a szerkezetet ( 2 hasáb, 3 hasáb, stb.), melybe az iView-k beleágyazása után megjelenik a tartalom.

Részletes navigációs iView (detailed navigation iView)

A részletes navigációs iView alapvetően

szerves része a portál lapjának, mely az iPanelben jelenik meg. Funkciója az adott menüpont alatti navigációs csomópont megjelenítése.  Ha több almenü szerepel a navigációs fában, akkor azok legördülő menüsorba rendezve, alapvetően zárt állapotban jelennek meg.  Ha egy menüpont almenüket tartalmaz, abban az esetben egy kis háromszög jelenik meg a szöveg mellett, mely jelzi, hogy további aloldalak találhatóak a menüpont alatt.

Portál katalógus  

A Portál katalógus az a logikai adatszerkezet, melyben a portálon található objektumok strukturáltan elhelyezkednek. Az objektumok közé sorolandóak az eddig említett iView-k, lapok, workset-ek, szerepek, rendszerek, megjelenési szabályok, design témák stb..

Ezek azok az objektumok, amelyek összekapcsolásával felépíthető a vállalat portálja. A Portál katalógus hasonlóan a DOS fájlrendszerhez fastruktúrában tárolja az objektumokat.

Nézzünk rá egy példát! A lent látható képen egy cég portál katalógusa látható, mely két nagyobb különálló részből áll.

Az egyes egységekhez tartozó objektumok egyes szempontok szerint újabb könyvtárakban vannak csoportosítva egészen addig a szintig, melyet a felépítés nagysága megkövetel. Majd a legvégén találhatóak az objektumok.

sapep004.jpg

A portál katalógus nem összekeverendő a KM repository-val! Az előző a portál alkotóelemeit hivatott tárolni, míg az utóbbi egy hagyományos fájlszerkezet, mely a portál adatbázisában tárolja a tartalmi dokumentumokat. (Pl. médiafájlok, szövegek, URL-ek és egyéb portáltartalmak). A KM-ről későbbi cikkekben bővebben lesz szó.   

Szerepkörök szerkezeti felépítése

A felhasználó számára megjelenő összes tartalmi elem illetve a menüsor felépítése a hozzá rendelt szerepkörtől függ.

Ez azt jelenti, hogy az egyes szerepköröknek tartalmazniuk kell a navigációt és az iView-k listáját. A portál katalógusban egy role objektumra kattintva belepillanthatunk a szerepkör szerkezetébe.

Itt ugyancsak fastruktúrába rendezve találhatók az portál építőelemei, mint az iView-k, worksetek és lapok. Ezek hierarchiája reprezentálja a szerepkörhöz tartozó menüt, vagyis a navigációt.

Az itt látható objektumok többnyire csak hivatkozások (delta-linkek) a valós elemekre, amelyek a portál katalógusban találhatók.

Itt jön be a SAP EP egyik sajátos tulajdonsága az objektum orientáltság! Abból kiindulva, hogy egyes építőelemek újrafelhasználhatóak legyenek, és kisebb-nagyobb változtatásokkal több helyen is alkalmazhassuk őket, az EP bevezette az öröklődésen alapuló rendszert. Ezek szerint az egyes iView-k template-ekre épülnek és ezekből származtathatóak. Ezáltal az ősobjektum változtatása révén a származtatott objektumok is megváltoznak. Ez jelentős munkamennyiség csökkenéshez illetve a rendszer konzisztenciájához vezet.

A következő bekezdésekben a szerepkörök beállításainak a kulisszatitkaiba pillantunk be.

Belépési pont

A fent látható struktúra alapvetően nem jelenik meg az átlagos felhasználó szerepkörében. Ennek az elérhetőségét biztosítani kell. Az egyes könyvtárak, lapok csak akkor láthatóak a felhasználók számára, ha a Belépési pont ( Entry point ) tulajdonságuk igazra van állítva.

Ettől fogva a navigációs fában az engedélyezett belépési ponttól kezdve az alsóbb pontok is láthatóvá válnak.

Ha egy fában több csomópont is engedélyezve van, akkor a felsőbb csomópontok felülírják az alsóbbak belépési pontját. Tehát nem jelenik meg kétszer a menüpont.

Összeolvadási funkciók

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a felhasználóhoz több olyan szerepkör van hozzárendelve, ahol ugyan az a funkció (iView) többször is szerepel. (Pl. levélküldő form) Ebben az esetben az EP-ben lehetőség van meghatározni egy Merge azonosítót, mely logikailag összekapcsolja a különböző iView-kat. Emellett a Priority segítségével egy 0-100-ig terjedő skálán meghatározhatjuk az alkalmazás elsőbbrendűségét. Nézzünk egy egyszerű példát! Tegyük fel, hogy létezik 5 szerepkörünk, mely mindegyik tartalmazza a fent említett E-mail küldő iView-t, persze más-más címekkel beállítva. Ebben az esetben mind az 5 iView-nak ugyan azt a Merge-ID-t adjuk, hogy ezzel tudatjuk a rendszer számára, hogy ha bármelyik kettő iView egyszerre kellene megjelenjen a képernyőn, akkor az egyik jelenik meg a Priority szerint sorba rendezve.

( Ne felejtsük el a Can be merged opciót is igazra állítani! )

Befejezés

Ebben a cikkben próbáltam egyszerűen megfogalmazni az EP alapjait és felépítésének logikáját, míg a következő részekben inkább a funkcionalitásokról lesz szó, mint a portál személyre szabhatóságáról, az iView-k típusáról és használatáról illetve a portál fejlesztéséről.  

Bartha Levente - A szerző az SAP Hungary Kft.-nél mint CRM tanácsadó több éve foglalkozik SAP-val, főbb szakterületei Enterprise Portal, CRM Sales, E-selling, PCUI, CRM2007 UI.
Manapság többnyire külföldi projekteken dolgozik, illetve itthon SAP közösséget szervez.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)