Hirdetés


A használat feltételei

Üdvözlünk! Ez a Tudásmorzsák.hu webhelye. Kérjük, olvasd el az alábbi a webhely használatára vonatkozó feltételeket. A webhely anyagaihoz való hozzáféréssel, az anyagok használatával és letöltésével elfogadod és kötelező érvénnyel vállalod az itt ismertetett feltételeket. Ezt a webhelyet a  Tudásmorzsák.hu gondozza. A webhelyhez való hozzáféréssel és a webhely használatával kapcsolatos valamennyi ügyben Magyarország jogszabályai az irányadók.

Szerzői jogok

A webhelyen található valamennyi anyagot szerzői jog védi. Minden jog fenntartva. A webhelyen lévő dokumentumok és az azokban foglalt ábrák megtekintésének, másolásának, nyomtatásának, letöltésének feltételei a következők: A dokumentumok kizárólag személyes, tájékoztatási, és nem kereskedelmi célokra használhatók, valamint a dokumentumok semmilyen módon nem módosíthatók és nem változtathatók meg. A fent kifejezetten engedélyezetteken kívül a webhelyen található adatokat a cég előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet sem részben, sem egészben felhasználni, letölteni, másolni, nyomtatni, közzétenni, küldeni vagy terjeszteni.

Védjegyek

A webhelyen említett minden egyéb vállalat-, termék- vagy szolgáltatásnév csupán az azonosítást szolgálja, és a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Jogi felelősség kizárása

A webhely más szervezetek által fenntartott webhelyekhez is biztosíthat kapcsolódási lehetőséget. A Tudásmorzsák.hu nem vállal felelősséget, és nem is tehető felelossé az ilyen webhelyek tartalmáért, illetve ezek használatáért. Jóllehet a Tudásmorzsák.hu kellő gondot fordít arra, hogy a webhelyen pontos adatokat tegyen közzé, ezek az adatok időről időre elavulhatnak, helyenként hiányossá, pontatlanná, helytelenné válhatnak. A webhelyen minden információt "az adott állapotban", bárminemű garancia vállalása nélkül jelentetjük meg. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetett, következményes, véletlenszerű, speciális vagy járulékos kárért, az üzleti nyereség elmaradásából, bevételkiesésből, adatvesztésből, saját vagy más részről történő használatból eredő kárért, amely a webhelyhez vagy bármelyik hozzá kapcsolódó webhelyhez való hozzáféréssel, illetve e webhelyek használatával kapcsolatban következik be. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a webhelyet értesítés nélkül, bármikor módosítsuk vagy frissítsük.

Titoktartási nyilatkozat

A Tudásmorzsák.hu kötelezik magukat adataid bizalmas kezelésére. Webhelyeinket úgy alakítottuk ki, hogy általában a személyazonosság felfedése vagy személyi adatok megadása nélkül látogathasd meg a Tudásmorzsák.hu-t a világhálón. Ha azonban kilétednek megállapítására alkalmas adatokat közölsz velünk (például elektronikus levelezés vagy elektronikus visszajelzési űrlap kitöltése útján), biztosítunk arról, hogy adataidat csupán a lehetséges vagy már meglévő üzleti kapcsolat érdekében használjuk fel. Személyi adatainak közlésével hozzájárulsz ahhoz, hogy a Tudásmorzsák.hu ezeket az adatokat nyilvántartásba vegye és felhasználja. Az általad bejegyzett adatokhoz hozzáférési jogod van. Ha az adatok pontatlanok, hiányosak vagy fölöslegesek, jogod van kérni ezek helyesbítését vagy törlését. A Tudásmorzsák.hu a személyazonosság megállapítására alkalmas adatokat nem értékesíti, nem adja kölcsön vagy bérbe senki másnak. Amennyiben titoktartási kötelezettségünket megváltoztatjuk, a módosításokat közzé tesszük a webhelyünkön, így folyamatosan értesülhetsz arról, milyen jellegű adatokat veszünk nyilvántartásba, azokat hogyan használjuk fel, továbbá másnak átengedjük-e, és ha igen, milyen körülmények között. Az adatok felhasználásánál mindenkor tartjuk magunkat azokhoz a titoktartási kötelezettségeinkhez, amelyek hatálya alatt az adatok birtokába jutottunk.