Hirdetés
 

Az SAP karbantartás modulja - 4. rész - Rendeléskezelés

PDF
Nyomtatás

sappmm01.jpg1. Ha eljutsz a hibás alkatrészig, nincs szerszámod a kiszereléshez.
2. Ha ki tudod szerelni, az alkatrész üzletben nem kapható.
3. Ha kapható, akkor ki se kellett volna cserélni.
- Campbell autószerelési törvényei -

Egy kis szünet után folytatom a PM modul bemutatását képzeletbeli kis cégünk példáján. Az előző részben a berendezéseink nem megfelelő működési állapotának bejelentési lehetőségeit vizsgáltuk. Ebben a részben a tényleges munkaigényekkel járó folyamat feldolgozása következik, ez pedig nem mást, mint a PM modul rendelés kezelése.

A belső rendelések általában

Először is röviden tekintsük át a PM rendelés felépítését. Hasonlóan ikertestvéréhez, a PP (gyártási) rendeléshez, ez is tulajdonképpen egy belső (kontrolling) rendelés.

A kezdetekben az SAP főként a pénzügyi- és könyvelési rendszerek támogatását tűzte ki célul. A belső rendelések költséggyűjtő objektumonként funkcionáltak, és a bizonyos témacsoportonként létrehozott belső rendelések gyűjtötték a költségeket, majd elszámoláskor átterhelték azt egy költségfogadó objektumra. Alapelv, hogy a belső rendelés elszámolásakor a rendelés egyenlege lenullázódik. A következő ábrán a belső rendelés költségáramlása látszik:

sappmm01.jpg
A belső rendelés költségáramlása

 

Az SAP kiteljesedése a vállalat területeire aztán magával hozta azt az igényt, hogy a belső rendelések alapelveire épülve olyan rendelések keletkezzenek, amelyek a költségelszámolás szempontjából a belső rendelés elveire épülnek, de azokat megtámogatják plusz logisztikai funkcionalitással is.

Ilyen, belső rendelés alapú folyamatok a következők:
- Termelési rendelés (PP-PI)
- Karbantartás (PM)

A PP és PM rendelések ugyanarra az alapelvre épülnek, eltérés köztük a folyamatok jellegzetességéből adódó funkcionalitásban, a költségterhelés módjában, illetőleg a költségfogadó objektumokban van.

A PM rendelés feladatköre

sappmm01.jpgAmikor egy berendezésen javítási, vagy hiba-megelőzési munkákat kell végrehajtani, akkor a munka tervezésére és levezénylésére PM rendeléseket hozunk létre, amelyek funkcionalitásuknak köszönhetően képesek a karbantartási munkák erőforrásainak tervezésére, a terv-, norma- és tényköltségek számítására és kimutatására, az engedélyezési eljárás lebonyolítására, valamint az objektumszintű karbantartási munkák és költségek tagolására.

A karbantartási rendeléseket a PM jelentésre való hivatkozással, vagy önállóan is rögzíthetünk.

 

sappmm01.jpg
A PM rendelés létrehozása objektum hivatkozással

A fenti képernyőmásolaton láthatjuk az előzőekben tárgyalt műszaki objektum-hierarchia egy megvalósulását. A budapesti telephely egyik teherautója elérte az 50.000 km futásteljesítményt, itt az ideje egy időszakos szemlének. Látható, hogy innen akár jelentést, akár rögtön rendelést is kezdeményezhetünk.

A PM rendelés feldolgozási folyamata

A PM rendelésekkel a következő átfogó tervezési és végrehajtási lehetőségeket használhatjuk:

  • Részletesen megtervezhetjük az egyes műveleti igényeket, és ellenőrizhetjük a végrehajtásukat.
  • Meghatározhatjuk az előírt végrehajtási határidőket.
  • Megtervezhetjük a szükséges erőforrásokat és ellenőrizhetjük azok rendelkezésre állását.
  • Meghatározhatjuk és megtervezhetjük a szükséges kapacitásokat.
  • Megtervezhetjük és meghatározhatjuk az engedélyezéseket.
  • Beállíthatjuk a költségkereteket, megbecsülhetjük a költségeket és kiértékelhetjük a tényleges költségeket.
  • Felbonthatjuk a műveleteket, a műveletek egymásra való hatását. (Nem kezdődhet előbb, mint... stb.)

A PM jelentés használata esetén a munkába adott jelentéseket a karbantartás irányításért felelős tervezőcsoportok (személyek) kiválogatják, és a jelentés alapján rendeléseket készítenek.

A rendelést először rögzítik a rendszerben, majd később, a feldolgozási folyamat során - az ütemezésnek megfelelő időpontban - végrehajthatónak minősítik (engedélyezik).

A végrehajtható státusz eléréséig a rendelést ki kell egészíteni a megfelelő adatokkal (anyagkomponensek, felelős személyek, külső szolgáltatási igények, kapacitás szükségletek, karbantartást végző munkahelyek, személyek). Természetesen ez nem más, mint az élet modellezése, hiszen egy ERP rendszer használata nélkül is ilyenfajta feldolgozási láncot követ a folyamat, csak nem ennyire integráltan.

A karbantartási rendelés lehetőséget ad a kiemelt veszélyességi munkálatok végrehajtásához elengedhetetlen engedély-kezelő rendszer használatára, ahol a munkálatok elvégzését csak akkor rendelhetjük el, ha a kijelölt engedélyeket a rendszerben az arra jogosult személyek beállították.

Az engedélyeket két csoportra oszthatjuk: figyelmeztető és tiltó engedélyekre. A figyelmeztető engedély hiánya esetén csak jelzést ad, de tovább engedi a folyamatot, a tiltó engedély hiánya azonban megakadályozza a rendelés engedélyezését.

A következő aktivitás-diagramon a rendelés fázisait láthatjuk:


A PM rendelés fázisai

sappmm01.jpg
A PM rendelés fázisai

 

 

Státuszkezelés

A PM modul rendelése (a PM jelentéshez hasonlóan) státusvezérléssel támogatja a karbantartási folyamat feldolgozási lépéseinek lebonyolítását és ellenőrzését a végrehajtási és tervezési fázisban. Ezzel azt érhetjük el, hogy a rendeléseknek bizonyos fázisokon végig kell haladniuk, mielőtt további funkciókat hajtanának végre. A felhasználó által definiált státusokkal a specifikus igényeket alakíthatjuk ki. Meghatározhatjuk többek között azt is, hogy egy karbantartási rendelést csak akkor lehet végrehajtásra engedélyezni, ha a műszaki feltételek adottak a munkálatokhoz.

A karbantartási rendelés erőforrás kezelése

Az előzőekben már részleteztük, hogy a PM rendelésen lehetőségünk van a karbantartási munkákhoz szükséges erőforrások részletes tervezésére, rendelkezésre állásuk vizsgálatára, valamint a teljes költségkezelésre. A következőkben ezekről ejtek néhány szót.

Belső teljesítmények kezelése

sappmm01.jpgA karbantartási munkálatok során általában a saját karbantartó szervezetünkből veszünk igénybe kapacitásokat. A törzsadatoknál már említést tettünk a munkahelyekről, mint belső teljesítményt leadó szervezetekről. A munkahelyek teljesítménye a törzsadat szinten beállított költséghely valamely teljesítményfajtájához van kötve.

A munkahely a karbantartási rendelés tervezéskor tervtarifával dolgozik, ilyenkor a PM rendelésen a tarifa és a tervezett belső teljesítmény szorzatából áll össze a saját teljesítmény tervköltsége. A munkálatok befejeztével a tényleges teljesítmény visszajelentésével a tényköltség könyvelődik.

Meg kell azt is említenünk, hogy a hó végi zárás során a munkahely mögött álló költséghelyre terhelt tényköltségek miatt a munkahely által leadott ténytarifa a tényelszámolás miatt módosulhat.

 

 

 

sappmm01.jpg
Teljesítmény leadó belső munkahely kapacitás adatai

 

Belső teljesítmény (saját munkahely) tervezése

Maradok az 50.000 km futásteljesítmény példánál. A tehergépkocsinkat az egyik belső műhelyünk, a fent látott GJ_JAV_M jelű műhely fogja szemlézni.

A művelethez tartozó határidők beállításával az adott munkahely 3 óra kapacitását a rendszer levonja a rendelkezésre álló összes kapacitásból. Amennyiben nincs erre az időszakra szabad kapacitása a munkahelynek, a rendszer nem engedne tervezni rá (kapacitás vizsgálat). Így nagyon könnyen meg tudjuk nézni, hogy egy adott munka előre tervezett számai alapján a műhely hogyan tudja ütemezni a sorban álló feladatokat.

sappmm01.jpg
Művelet-áttekintés a PM rendelésen

A 3 óra tervmunka az adott műhely rezsióradíjával azonnal tervköltséget számít, így lehet tudni, tervszinten milyen belső teljesítménnyel számolhatunk.

Természetesen az élet nem ilyen egyszerű. :) Gyakran a szemle alatt derül ki, hogy további műveletekre van szükség, vagy a tervezett műveletek valamiért tovább tartanak. Semmi probléma. A művelet visszajelentése során a ténylegesen végrehajtott teljesítmény kerül rögzítésre, így ennek megfelelően fog könyvelődni a tényköltség.

Anyagigények tervezése

sappmm01.jpgA karbantartáshoz nem csak a műhelyünk munkájára, hanem karbantartási alkatrészekre is szükségünk van. Ennél a futásteljesítménynél például időszerű levegőszűrőt cserélnünk.

Az anyagok igénylésére, raktározására és beszerzésre az SAP MM modulja szolgál, a korábbi fejezetekben már ejtettünk szót az integrációs kapcsolatról.

A munkavégzésre kiadott rendelés automatikusan létrehozza az esetlegesen a rendelésen komponensként feltüntetett anyagokhoz a raktári foglalást az (MM) anyaggazdálkodás modulban, nem raktári tétel, illetve szolgáltatás esetén pedig a beszerzési megrendelés igényt (BMIG-t).

 

 

sappmm01.jpg
Anyagtervezés a rendelésen

A tervezéskor rögtön elemezhetjük a raktárkészlet rendelkezésre állását, és hiány esetén elindíthatjuk az MM felé a beszerzési igényt.

A megadott anyaghoz tartozó foglalás szükségleti határidejét a rendszer a komponenst felhasználó művelet kezdő időpontjához állítja. Amennyiben nincs a raktáron az igényelt alkatrész, úgy addigra a beszerzési szervezetnek be kell azt szereznie.

Külső szolgáltatások igénybevétele

Előfordulhat, hogy a karbantartás során olyan műveletekre van szükségünk, amelyeket a belső kapacitásokkal nem tudunk lefedni. Ilyenkor külső szolgáltatót vesszük igénybe, az adott szolgáltatást megvásároljuk a „piacról".

A PM rendelés az ilyen jellegű munkálatokat egy speciális művelettel, a külső művelettel fedi le. Ilyenkor a rendszer egy szolgáltatás igénylő beszerzési megrendelés-igényt indít, és a beszerzési szervezet gondoskodik az adott szolgáltatás biztosításáról. Gyakorlatilag a szolgáltatástörzsből választunk egy keretszerződés-tételt, vagy ha ilyen nincs, akkor elindítjuk a szolgáltatás-beszerzés folyamatát.

Költségek követése

A karbantartási rendelésen kimutathatóak a rendeléshez tartozó anyagkomponensek, belső teljesítmények és szolgáltatások hozzárendeléséből származó terv költségek.

A raktárból a karbantartási rendelésre kiadott raktári anyagok költsége közvetlenül a karbantartási rendelésre könyvelődik. A nem raktári anyagok, szolgáltatások értéke a teljesítésigazolás, illetve a számlabeérkezés után kerül a karbantartási rendelésre.

Amennyiben a karbantartási rendeléssel kapcsolatos műveletek befejeződtek, akkor azok tény-visszajelentésére kerül sor, melynek eredményeképpen a tény-munkaóra költségei szintén a karbantartási rendelésre könyvelődnek.

sappmm01.jpg
Költség-áttekintés a rendelésen

 

Elszámolás a költségfogadó objektumra

Legkésőbb engedélyezéskor a rendeléshez létrejön az elszámolási előírás a hivatkozott műszaki objektum törzsadatából. (A rendszer javaslatot tesz.) Az elszámolási előírás tartalmazza azt a költségfogadó objektumot, amelyre elszámoláskor a költségek átterhelődnek, és a rendelés egyenleg nulla lesz. Ez a feltétele a végleges lezárhatóságnak.

Általában a költségfogadó objektum egy költséghely, de ettől a vállalatok a saját számviteli politikájuknak megfelelően szabadon eltérhetnek.

(A teljesség kedvéért meg kell említenünk egy felhasználói bővítés használati lehetőségét, ugyanis a SAP - igen bölcsen - gondolt arra, hogy bizonyos ügyfelek esetleg speciális módon akarják meghatározni a költségfogadó objektumot. A felhasználók által használható bővítési technikákról, úgymint a USER-EXIT és a BADI - Business Add In - a jövőben külön cikket tervezek írni.)

Az utolsó üzemgazdasági eljárás a karbantartási rendelés végleges (kereskedelmi) lezárása, innentől kezdve a rendelés a történeti adatbázis részét képezi.

Utószó

Nagy vonalakban áttekintettük a tényleges karbantartási munkák vezénylő rendszerét, a PM rendelést. Remélem, hogy nagyjából mindenki látja már azokat az alapfunkciókat, amelyek cikkről-cikkre egyre inkább összeállnak egy teljes karbantartási nyilvántartást és folyamatot támogatni képes rendszerré.

A következő alkalommal az eddig megszerzett ismereteinket felhasználva megnézzük a TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) támogatására szolgáló eszköztárat.

A szerző üzemi területről technikusként indult, majd tanulmányai közben 2000-től energia-elszámolási, termelésirányítási és mérésadatgyűjtő rendszerekkel foglalkozott. Az SAP MM modullal 2004-ben került kapcsolatba, majd 2005 őszétől két éven át három PM bevezetési projektben tanulta a karbantartási modul bevezetését. A PM mellett ABAP fejlesztéseket is végez.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)