Hirdetés
 

Bevezetés a Warehouse Management – azaz a raktárgazdálkodás rejtelmeibe

PDF
Nyomtatás

A raktárgazdálkodás segítségével hatékonyan tárolhatjuk és mozgathatjuk az anyagokat, alacsony szinten tarthatjuk a raktárkészletet, magas szolgáltatási színvonalat nyújtva. A WM be- és kitárolási stratégiákkal optimalizálja az anyagáramlást és a raktárkapacitást a raktárakban. Így jelentősen egyszerűsíthető a szükséges anyagok elérése.

A következő cikksorozat első részében bemutatjuk a raktárgazdálkodás felépítését, kapcsolódását egyes modulokhoz.
Majd a Tudásmorzsák további kiadásaiban a raktárgazdálkodás törzsadatait, az anyag/ok raktáron belüli mozgásait, készletlekérdezési módjait illetve további hasznos információkat például a bevételezési / kiadási folyamatokról, leltározásról.

Mit is takar a raktárgazdálkodás:

  • A teljes raktárstruktúra irányítását, raktárterület különböző típusait (szabadraktár, blokkraktár, állandó helyek…) egy vagy több gyáron belül tárhely szintig.
  • A raktárkészletek tervezését és monitorozását a Raktárfelügyelő program, Nagyvonalú terhelés-előrejelzés vagy a Szállítási monitor alapján
  • A készletmozgások feldolgozását úgymint bevételezés, kiszállítás, áttárolás

Ahhoz, hogy megértsük mi is az a raktárgazdálkodás nézzük hogyan illeszkedik az SAP különféle moduljaihoz.

 

 

A folyamat egy un. Presales-el indul amiből egy vevői megrendelés, kiszállítás és számlázás jöhet létre … ezt az SAP az SD (Sales and Distribution) azaz az Értékesítési modulban kezeli. Ha létrejön az üzlet és az igények is meghatározásra kerültek megtörténik a szükségletátadás. Ha nincs a szükségletnek megfelelő mennyiség készleten, akkor elindul a beszerzési folyamat.
Meghatározásra kerül a forrás azaz szállító, ahonnan az anyagok beszerzésre kerülnek, majd megtörténik maga a beszerzési folyamat és a szállító által küldött számla ellenőrzése … ezt az SAP az MM (Material Management) azaz Anyaggazdálkodás modulban kezeli.
A beszerzett anyagok / áruk mikor megérkeznek a gyárhoz a bevételezési folyamat után bekerülnek a raktárba, ahonnan majd a vevő által igényelt időpontban kiszállításra kerülnek. A raktározást az SAP a WM (Warehouse Managemenet) azaz Raktárgazdálkodás modulban kezeli. A raktározás azonban MM szinten is történhet.
Amennyiben az adott gyárban gyártás is folyik, akkor egy további modul is kapcsolódik a WM-hez ez pedig a PP (Production Planning) azaz Termelés. Ebben az esetben a raktáron lévő alapanyagok / komponensek gyártásba történő bekerülése és a gyártási folyamat befejezése után késztermékként kerülnek vissza a raktárba, majd értékesítésre.

Tehát a raktárgazdálkodás az alábbi modulokhoz kapcsolódik:

  • A WM modulban történő valamennyi készletmozgás könyvelése hatással van az Anyaggazdálkodásra azaz az MM modulra
  • Minőségpoblémás anyagok a QM azaz a Minőségbiztosítás modullal állnak kapcsolatban
  • Az anyagok utánpótlása vagy a termelésellátás a PP azaz a Termelés modulra hat ki
  • A vevői kiszállítások létrehozása az SD azaz az Értékesítés modulban készülnek el
  • A munkabér kifizetések a HR azaz Személymenedzsment modulban történnek

A továbbiakban megnézzük mi a különbség az MM-es és a WM-es raktár között.

MM-es raktár

Az MM szinten történő készletvezetés a raktározás alapmegoldása. A raktárkészlet nyilvántartása a készlet mennyisége és értéke alapján történik. Azaz csak azt tudom megnézni a rendszerben, hogy a bizonyos anyagból van-e készletem, de azt nem hogy a raktáron belül hol találom meg a kívánt anyagot. Az anyagmozgások, azaz a bevételezés/kiszállítás csak egy un. Anyagbizonylat (Material Document) alapján követhetők az SAP-ben. Az anyagbizonylat létrejötte után a készleten lévő áru mennyisége és értéke is frissítődik.

MM-es raktár szerkezeti felépítése:

Egy vállalathoz több gyár is kapcsolódhat, de egy bizonyos gyár csak egy vállalathoz tartozhat.
A gyár egy olyan fizikai vagy logikai hely ahol az anyagok/áruk tárolásra és/vagy gyártásra kerülnek.
A raktárhely elkülöníti az anyagokat annak alapján, hogy MM vagy WM raktárat használnak-e. Amennyiben csak készletvezetés folyik egy raktárban abban az esetben MM szinten az SAP rendszerben magát a raktárat nevezzük raktárhelynek.

 

 

WM-es raktár

A készlet WM szinten történő kezelése a raktározás teljes követhetőségét biztosítja. A készlet mennyiségét és pontos helyét határozza meg a raktáron belül. Megvizsgálja és dokumentálja valamennyi készletmozgást a transzportrendelés (Transfer Order) segítségével. Ilyen készletmozgás például a bevételezés utáni betárolás, kiszállítás előtti kitárolás, áttárolás egyik tárhelyről a másikba. A transzportrendelés létrejötte után az anyag virtuálisan mozgásba kerül, ami azt jelenti, hogy például éppen kiszállítás alatt van. Ez a virtuális mozgás mindaddig fennáll, amíg a transzportrendelés nyugtázásra nem kerül. A „nyitott” (még nem nyugtázott) transzportrendelés közben az anyag blokkolásra kerül, azaz a rendszerben mindaddig elérhetetlen, amíg nem történik meg a nyugtázás.

WM-es raktár szerkezeti felépítése:

A raktár általában egy gyár szervezeti egysége, ahol az anyagokat/árukat fizikailag tárolják. Az SAP rendszerben raktárszám szinten határozzuk meg például az anyagok súly és mértékegységét.
A raktártípus fizikailag vagy logikailag osztja fel a raktárat. Például bevételezési terület, kiszállítási terület fix tárhelyekkel vagy magasraktár. Olyan raktártípusokat is meghatározhatunk a rendszerben ahol mind MM, mind WM szinten is tárolhatunk anyagokat. Ezeket interfész / átmeneti raktárterületnek nevezzük. Ilyen lehet például a bevételezési / kiszállítási terület, eltérések kezelésére létrehozott átmeneti terület, vagy átkönyvelési zóna. Raktártípus szinten kell meghatározni azokat a legfontosabb vezérlési paramétereket melyek hatnak az anyag be- és kitárolási folyamatára, illetve a leltározás módját is raktártípusonkét kell definiálni (pl. ciklikus vagy folyamatos leltár).
A raktárterület a raktártípus logikai vagy fizikai felbontása kisebb területekre.
A tárhely a legkisebb egység, amit meghatározhatunk a rendszerben. A terhelyek megnevezését célszerű úgy megadni, hogy egyértelműen utaljanak arra, hogy raktáron belül hol találhatók az anyagok. A tárhelyen különféle tárhelytípusokat alakíthatunk ki, mint például magas tárhely, széles tárhely; beállíthatjuk a tárhely maximum súlykorlátját, totál kapacitását. Amennyiben a tárhelyen megengedett a vegyes betárolás, akkor különféle anyagokat / árukat tárolhatunk ugyanazon a tárhelyen.
A kvant a legkisebb raktáregység amivel tárhely szinten az anyag azonosítható. Amikor egy anyagot betárolunk egy üres tárhelyre a rendszer automatikusan létrehoz egy kvantot az adott tárhelyre. Amikor az anyag kiszállításra kerül a kvant törlődik a rendszerből.

Tehát az alapvető különbség az MM és WM raktár között, hogy míg MM szinten „csak” bevételezzük, tároljuk és kiadjuk az anyagokat, addig WM szinten dokumentáljuk valamennyi raktáron belüli mozgását és meg tudjuk adni a pontos helyét is a raktárban.

A következő Tudásmorzsákban a törzsadatokkal foglalkozunk majd. Megnézzük azokat az táblákat, amiben a raktárgazdálkodás adatait tároljuk, valamint azt, hogyan tudunk mi magunk létrehozni ilyen adatokat, folytatjuk

Inotay Csilla - A szerző több mint 2 éve dolgozik tanácsadóként, fő területe a raktárgazdálkodás, emellett anyaggazdálkodással is foglalkozik. Több hazai projecten vett részt.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)