Hirdetés
 

SAP BW–hez kapcsolódó front-end eszközök

PDF
Nyomtatás

bexkep1.jpgAz előző havi cikkemben az SAP adattárház megoldását mutattam be, most pedig ezt folytatva az SAP BW néhány termékét a front end megoldások vonatkozásában szeretném röviden felvázolni.

BI Suite: Business Explorer (BEx)


A Business Explorer a riportok (queryk) definiálásának és adatok megjelenítésének, illetve kiértékelésének eszköze az SAP BW-ben. Egy rugalmas riportozó és elemző eszköz, amely segítségével a döntéshozók tevékenységét konzisztens adatok nyújtásával, dashboard riportok előállíthatóságával segíti.

sapbwfe001.jpg

A BEx Elemzőben a riportokat egy adott infókocka kiválasztott infóobjektumait felhasználva definiáljuk. A riportokban a különböző navigációs lépések során az adatok mindig egy-egy nézetének megjelenítésére van lehetőség, így az infókocka adatait több szemszögből tudjuk megjeleníteni és elemezni. A riportokat munkafüzetekben menthetjük el, majd a Favoritok közé illeszthetjük (illetve egy, a felhasználóhoz rendelt, szerephez csatolhatjuk) a beszámoló-struktúrában.

sapbwfe002.jpg

A Bex elemzőt közvetlenül a Start menüből indíthatjuk, ami automatikusan egy Excel munkalapot nyit meg, ahogy a fent ábra mutatja. Az Excel bővítmények menüjét használva dialógusablakokon keresztül felhasználó és jelszó megadásával kapcsolódhatunk a SAP BW szerverre. Ekkor jelenik meg a beszámolóstruktúra, aminek seítségével kiválaszthatjuk a futtatni kívánt riportot. Lehetőség van a navigáviós opció segítségével a kapott eredméynek kölönböző szempontok szerinti elemzésére. A riportok szerkeztése, előállítása, szelekciók mentén történő szűrése az alábbi kezelőfelületen történik.

sapbwfe003.jpg

Az Infókocka részére rendelkezésre álló, kiválasztott objektumok a baloldalon láthatók fa struktúrában, a beszámoló definíciós képernyőn. Ezek az objektumok tartalmazzák a mutatószámokat és a dimenziók jellemzőit.

A jobb oldalon üres könyvtárak vannak, amelyekbe a beszámoló sorait és oszlopait és egyéb szelekciós jellemzőket lehet definiálni. A jobb alsó sarokban a megjelenik a készülő beszámoló nézete. Ez a terület először még üres.

A struktúra a felhasználó által tetszőleges bővíthető/ szűkíthető az adott objektumok kiválasztásával.

A jellemzők és mutatószámok a beszámoló könyvtáraiba történő mozgatással másolódnak. (sorok, oszlopok, szabad jellemzők).
Egy query létrehozásakor egyénileg meghatározhatók a sorok, vagy oszlopok jellemzői.

A szabad jellemzők nem jelennek a query végrehajtásakor a munkafüzetben. Ezek azonban mégis integráltan működnek a navigációs lépések végrehajtásakor.

A szűrőként használt jellemzők nem jelennek meg szabad jellemzőként az elemzésnél. Ezek a jellemzők tehát csak az Infókocka adatainak szűrőiként funkcionálnak.
A sor, oszlop, szabadjellemző és szűrő jellemzők értékeit egyedileg korlátozni lehet.

Egy riport futatása után egy az alábbi formátumú riporthoz hasonló beszámolót kaphatunk. Ezek után akár xls kiterjesztésű munkafüzetként mentésre kerülhet, így az Excel funkciók is végrehajthatók a kapott adatokon.

sapbwfe004.jpg

Integrated Planning (IP)

A BW 7.0-ás verziójába már a tervezési folyamat is teljesen integrálásra került.

Az Integrált tervezés fő ismertetőjele, hogy a tervezés és beszámolás azonos környezetben „integráltan" történik (ugyanazon eszközt használjuk a tervezésre és a lekérdezésre is - előnye a kialakítás kisebb ráfordításigénye és hogy a felhasználónak nem kell több eszköz használatát elsajátítani).

A tervezéshez használt beszámolót (ún. input-ready query) a felhasználók Excel felületként kezelhetik. A lent látható ábra alapján a keretezett fehér cellák a tervezhető úgynevezett input-ready cellák, itt történhet a tervadatok manuális felvitele, vagy ezekre a cellákra történhet pl. a referenciaadatok másolása előre definiált tervezési funkciók alapján.

A tervezés folyamatát számos standard tervezési funkció biztosítja: elosztás referenciaadatok szerint, elosztás kulcsok szerint, áfa számítás, másolás, stb. de készíthetünk saját funkciókat is. Ezen funkciók a tervezési felületről nyomógombbal érhetők el (például egy bevitt összeg a tavalyi tényadatok szerinti elosztása a tervezett évre, tervadatok másolása új verzióba, stb.) - ilyenkor tipikusan az eredményt azonnal látjuk, de beállítható a funkciók megfelelő esemény hatására történő háttérbeli indítása is.

sapbwfe005.jpg

A BW rendszerbe integrált tervezési eszköz (IP) előnyei:

  • A tervezés a lekérdezésekkel megegyező felületen történik (Excel vagy Web), lehetőség van a lekérdezéseknél is használt objektumok (pl. hierarchiák) alkalmazására
  • A tervezést tervezési funkciók támogatják: indexelt adatmásolás (pl. felszorzás várható inflációval), költség vagy bevétel növelés / csökkentés adott összeggel (pl. arányos elosztás hónapokra vagy pl. elosztás az előző évi mozgások arányában), stb.
  • Egyedi tervezési forgatókönyvek leképezése és támogatása, referenciaadatok és más összehasonlító adatok megjelenítése, stb.
  • Bottom-Up és Top-Down tervezési modell is könnyen leképezhető
  • A tervezés folyamata Workflow-val támogatható: az egyes szintek e-mail-ben értesülnek, amikor feladatuk van, lehetőség van engedélyezni/elutasítani, stb.

Az ERP rendszerben történő manuális rögzítéshez képest IP segítségével a tervadatok bevitelének folyamata jelentősen lerövidül és áttekinthetőbbé válik. IP-ben tervezhetünk akár több évre előre is, míg az ERP rendszerben ez csak újabb tervverziók használatával megoldott.
Az IP-vel megtervezett tervadatokat lehetőségünk van áttölteni az ERP rendszerbe, biztosítva az adatok elemzését ott is.

Mivel az ERP rendszerben a tervadatok rögzítése több modul különböző objektumaira történik, így azokat ott nem lehet egységes tervként együtt elemezni. Ezzel ellentétben a BW-vel és IP-vel lehetőségünk nyílik például „terv eredmény kimutatás" összeállítására, továbbá ezt később összevethetjük a tényadatokkal.

A tervezés IP-vel tipikusan úgy zajlik, hogy minden adatbevitelt csak egyszer kell megtenni - a bevitt adatok általában (a tervezési folyamat ettől eltérhet) automatikusan megjelennek más aggregáltsági szinteken vagy akár más részterületek tervadataiban (például eladási tervadatok átvétele az eredmény kimutatásba).

Az előző cikkemben az adatok gyűjtéséről, tárolásával, a mostaniban ezen adatok információtartalom alapján, jellemzők mentén történő kinyerésével foglalkoztam, így az SAP BW első körös bemutatás zárásaként az előállított riportok ügyfelek, felhasználói oldal felé történő webes megjelenítési módjáról fogok írni.

A szerző SAP tanácsadó, SAP BW, IP területen. 2006 óta foglalkozik az SAP Adattárház és Üzleti Intelligencia rendszertermékével.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)