Hirdetés
 

SAP Business Warehouse alapok

PDF
Nyomtatás

bwbev00.jpgA Tudásmorzsák eddigi cikkei még nem foglalkoztak az SAP adattárház megoldási termékével, ezért hogy a továbbiakban érthető legyen az SAP BW-vel (Business Warehouse) kapcsolatos újdonságok, termékfejlesztések, problémák megértése, alapfogalmak szintjén szeretnék néhány dolgot definiálni, elmagyarázni.

Bevezető

Az SAP ERP rendszere egy tranzakciós rendszer, amit arra fejlesztettek ki még a '70-es években, hogy elemi tranzakciós adatokhoz egy egyszerű rögzítési felületet biztosítson, és azokat megbízhatóan tárolja. Az évek folyamán egyre nagyobb hangsúly helyeződött arra, hogy ezek az adatok minél gyorsabb lekérdezhetővé is váljanak. Erre már az évtizedekkel ezelőtt kitalált ERP rendszer már nem képes, mivel az adatok már nem csak biztonságos, de optimalizált tárolására is szükség van, így egy teljes különálló termék kifejlesztése vált szükségessé.

Bevezetésként,

1 SAP NETWEAVER BUSINESS WAREHOUSE - A MEGOLDÁSRÓL

Adattárház

Az adattárház a vállalkozás aggregát adatainak hosszú távú (több év) tárolása, "raktározása". Az összevont adatok tárháza. Egy adattárház több és többféle adatforrás (adatbázis, adatállomány, dokumentum, stb.) adatait gyűjti be, dolgozza fel és teszi elérhetővé azokat az információ-fogyasztók számára. Az adattárház belső szerkezetét, tartalmát úgy tervezik meg, hogy a bonyolult információ-lekérdezéseket is egyszerűen és hatékonyan lehessen végrehajtani. Az adattárház alapvető jellemzője nem az, hogy "nagyméretű, speciális szerkezetű adatbázis", hanem az, hogy a benne elérhető adatok teljes körűek, megbízhatók, pontosak és gyorsan elérhetők, szinte mindenki számára.

1.) Az adattárház (datawarehouse, DW) jellemzői:

 • nem üzleti tranzakciókat, hanem összevont adatokat tárol és tesz elérhetővé
 • a vállalkozás üzleti - gazdasági - pénzügyi ismereteinek a központi helye ("az igazság egyetlen helye")
 • általában nagyméretűek (de ez nem alapkövetelmény)
 • speciális belső adatszerkezetük van, az úgynevezett csillag-séma vagy hópehely-séma (ez későbbiekben kerül kifejtésre)
 • relációs táblázatokból és/vagy többdimenziós adatbázis struktúrákból épül fel
 • folyamatosan töltik - akár naponta - adatokkal
 • tartalmuk csak olvasható (adatátírásra nem szabad lehetőséget adni)
 • többnyire információ-lekérdező (SQL), online elemző (OLAP) és adatbányász eszközökkel (riport - riport interfész) kezelik a vezetői információ-ellátás megvalósításához
2.) Adattárház célok:
 • Standard struktúrák és a vállalati információk ábrázolása
 • Egyszer hozzáférés, a teljes vállalati információk egy pontban történő lekérdezése
 • Önkiszolgáló, hatékony üzleti információs és elemző rendszer
 • Gyors és költség-hatékonytelepítés
 • Jó teljesítmény heterogén forrásokból származó adatokból


Minden adatraktározási architektúra a következő sémát követi:

bwbev01.jpg

SAP BW PLATFORM

Az SAP BW (Business Warehousing) az SAP adattárház terméke. Az SAP BW tartalmazza, kezeli a vezetői információs rendszer igényéhez szükséges összes adatot a vállalat egészére kiterjedően. Három fő sajátossága van. Az első, hogy támogatja a konszolidációs és integrációs szintek felépítését fejlett adatbázis modellezési eszközeinek segítségével. A második, hogy képes biztosítani a legaktuálisabb (real- time) adatokhoz való hozzáférést mind riport szinten összesítve, mind támogatva a közvetlen hozzáférést az analitikus, tranzakciós adatokhoz. A harmadik pedig az, hogy képes üzleti adattartalom szerint területeket definiálni, ami nagy hatékonysággal optimalizálja a riportálást.

Csillag séma

Az adatok optimális tárolása a csillag sémának köszönhető. Az úgynevezett ténytáblákban tárolásra kerülő adatok együttesen strukturált jellemzőkből áll, amik kapcsolódó "fiókok" ún. dimenziókba foglalnak. Ez a struktúra minden alkalmazásnál azonos.

bwbev01.jpg

Dimenziók

A dimenziók a kapcsolódó jellemzőket csoportosítják.

Ténytáblák

A ténytábla egy rekordja egyidejűleg meghatározott a dimenziótáblák adatai által. Relatív kevés oszlop és sok sor a jellemzője a tény táblák felépítésének. A ténytáblák karbantartása a tranzakciós adatok töltésével történik.

A Csillagsémában a Tény és Dimenzió táblák kombinációja kerül meghívásra. A BW-ben a csillagséma biztosítja a törzsadat-táblák és az ezekhez kapcsolódó mezők (attribútumok), szövegtáblák többnyelvű leírásainak elérését és az adatok strukturálását külső hierarchiatáblák segítségével.

3    INFOOBJEKTUMOK

Az InfóObjektum egy általános kifejezés az olyan üzleti kiértékelési objektumokra, mint például partner, termék, régió, árbevétel stb.

A BW meta adatok részeként a repository InfóObjektumok hordozzák egyrészt a műszaki definíciókat, másrészt az üzleti logikát és a teljes BW rendszerben használatban vannak (pl.: az InfóForrások a rendszerben InfóObjektumokból állnak össze).

Az InfóObjektumok két csoportba sorolhatók:

 • mutatószámok
 • jellemzők (az idő és egység adatok speciális jellemzők)

 

Jellemzők

Adott értékeik vannak, amik törzsadat táblákban tárolódnak
Kiértékelési csoportok, mint “Költséghely”, “Termékcsoport”, “Anyag” stb..

Mutatószámok

Folyamatosan értékkel rendelkező numerikus mezők, mint az ‘Összegek’ és ‘Árbevétel’, vagy mennyiségek.

Az adatbázisban a jellemzők a kulcs mezőkre vonatkoznak, míg a mutatószámok az adat értékekre utalnak.
Az InfóKocka egy rekordját a jellemző értékek kombinációja egyedileg határozza meg.
A jellemzőknek lehet fölérendelt kulcsa – pl. a ’ Raktár hely’ kapcsolódhat a ‘Gyár’-hoz. Ezek alapján a ‘Raktár hely’ jellemző értékei a ‘Gyár’ értékeivel együtt értelmezhető.

Egy jellemző vonatkozhat egy másik jellemzőre, például a ‘Partner’ vonatkozhat az ‘Értékesítési partner’ jellemzőre. Ezek közös jellemzőkkel rendelkeznek és a törzsadatuk is közös.

3.1    InfoProvider-ek

BW architektúra

bwbev01.jpg

BW Infókocka

A riportok, beszámolók központi adattára.

Az infókockák típusai:
A basic kocka a a BW adatbázisban összegyűjtött aggregált adatok tárolására szolgálnak. A basic kockák a beszámolók elsődleges forrásaiként szolgálnak.
A Multikockák logikailag kapcsolnak össze többféle Basic kockákat, egy jelentősebb riportozási környezet biztosítására.

Operational Data Store (ODS)

Gyakran szükséges a különféle Infóforrásokból származó adatok kombinálása, mielőtt azok az Infókockákba kerülnek. Így vannak olyan elemzések, amik az Infókockákban lévő adatoknál részletesebb információkat igényelnek. Ezek a részletek az ODS-ekre készült beszámolókban állnak rendelkezésre. Az ODS tulajdonságait kell kihasználni a kiértékelési követelményeknek való megfeleléshez.

Forrásrendszerek

Minden rendszer, amely adatok kinyerését biztosítja Business Information Warehouse számára forrásrendszernek nevezzük.

Az információ forrásainak típusai:

 • SAP ERP rendszerek (ECCC6.0) – ”SAP Applications” (ábra szerint)
 • Külső forrás rendszerek (Nem SAP rendszerek, Flat fájlok, egyéb adatforrások) - ”non-SAP Applications”
 • BW rendszer önmaga forrása

Az adatok a forrásrendszerekből kerülnek kinyerésre és az Infóforrásokban kerülnek alkalmazásra.

Infóforrások

A forrásrendszerek látják el a BW-t adatokkal, amelyek üzleti szempontból is összetartoznak Egy Infóforrás olyan információk halmaza, amelyek logikailag egy egységet képeznek. Az Infóforrás a BW rendszeren van és egy olyan transzformációt tartalmaz, ami biztosítja az adatok küldését az Infókocka felé. A transzformáció olyan Infóobjektumokból áll, amelyek megmutatják az Infóforráshoz szükséges adatokat.

Az Infóforrások típusai:

 • Tranzakciós adatok
 • Törzsadatok: attribútumok, szövegek, hierarchiák

Adatforrás

Az Adatforrás a forrásrendszeren tartalmazza az adatok kinyerésének és átvitelének struktúráját (DTP – data transfer protocol). Ezeket a struktúrákat az adatok kinyerését támogató programok használják, a BW felé történő feladásokhoz.

A DTP a forrásrendszerben és a BW-ben azonos.
A BW rendszer átviteli struktúrája az DTP-ken keresztül kapcsolódik az Infóforráshoz. Ezek a szabályok lehetővé teszik a beérkező adatok tisztítását és módosítását.

Persistent Staging Area (PSA)

A PSA a DTP-n alapuló virtuális adattároló egység, ami a forrásrendszertől függ. Tranzakciós és törzsadatokat egyaránt tartalmaz. Támogatja a forrásrendszerekből érkező adatok szétosztását különböző Infoproviderek között.
A PSA támogatja az idő szerint elkülönített adatok szétválasztását. Ez jelentősen hozzájárul a teljesítmények növeléséhez és előnyös az adatok PSA-ból való eltávolításánál is.

Adatbetöltés ütemezése - Infócsomagok

Az adat kérelmek forrásrendszerbe továbbítása az ütemező használatával történik. A kérelmek az Infóforrás és a forrás rendszer révén szabályozhatók és törzs és tranzakciós adatok különböztethetők meg.

Egy forrás rendszer egy Infóforrása számára különböző adatkinyerési szabályok alkalmazhatók. Ezek Infócsomag néven ismertek.
Az Infócsomagok, vagy az Infócsomagok csoportjai eloszthatók háttérfeldolgozásban az ERP job tervező funkciója által. Ezekkel az erőforrásokkal automatizálható az adatátvétel és eldönthető, hogy mikor és hogyan történjen az adatok feldolgozása.

A BW tranzakciós koncepciója magában fogalja az adatok gyűjtését a tranzakciós rendszer (ERP) felől és az érintett Infókockák adattartalmának sikeres aktualizálását, frissítését. Az Administrator Workbench monitoring funkciójának alkalmazásával tekinthető át az adat átvitel és az adatok megérkezése.

Befejezés

Ha az adatok egy adatbázisba már betöltésre, tárolásra kerültek, akkor továbbléphetünk a következő problémakörhöz, mármint ezen adatok riportálhatóságához, kinyeréséhez, prezentálásához, de ez már a következő havi cikkben kerül kifejtésre.

A szerző SAP tanácsadó, SAP BW, IP területen. 2006 óta foglalkozik az SAP Adattárház és Üzleti Intelligencia rendszertermékével.

További cikkek a szerzőtől


Nincs hozzászólása.
A téma megvitatása a fórumon. (0 hozzászólás)